Validering lokalvårdare – Helsingborg

Hos oss har du möjlighet till validering inom ditt yrkesområde som lokalvårdare.

En validering kan ge bevis för kunskaper och kompetens som du saknar intyg på och genomförs av oss på Jobbklar som yrkesbedömare i uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du väljer själv vilken leverantör du vill valideras hos. När du hittat en passande validering inom ditt yrkesområde meddelar du Arbetsförmedlingen om ditt val.

 

Leverantör: Jobbklar Sverige AB

Adress: Södergatan 41

Besökstider: 08:00 – 17:00

Studiebesök: helgfria torsdagar 14:00 – 15:00

Telefon: 042 – 15 19 40

TillfälleID (kod att uppge till Arbetsförmedlingen): 295732 

Validering Lokalvård (Id: 127212)

KA nummer: 10074544

 

Vad innebär validering inom lokalvård för dig som arbetssökande?

Validering inom lokalvård är en möjlighet för dig att synliggöra och dokumentera de kunskaper, färdigheter och kompetenser du har förvärvat genom tidigare arbete, utbildning och/eller erfarenhet. Genom denna process ges du bättre förutsättningar för att matchas med passande arbete och etablera dig på arbetsmarknaden inom lokalvårdsbranschen. Dessutom kan validering hjälpa till att förkorta eller anpassa en eventuell framtida utbildning eller kompetensutveckling för dig. Detta bidrar till att säkerställa att den aktuella branschen tillgodoses med kompetent arbetskraft.

Hur går valideringsprocessen till för dig?

Tillsammans med Jobbklars erfarna handledare och yrkesbedömare inom lokalvård kommer du genomgå en noggrann bedömning av dina kunskaper och erfarenheter. Genom våra branschspecifika verktyg, personliga samtal och praktiska övningar kommer vi att identifiera och dokumentera din kompetens inom lokalvårdsområdet. Denna process syftar till att ge dig ett tydligt intyg eller betyg som erkänner din kompetens och öppnar dörrar till arbetsmöjligheter inom branschen. Dessutom kan validering hjälpa till att skräddarsy framtida utbildningsinsatser så att de passar just dina behov och mål.

Du börjar med två dagars kompetenskartläggning hos oss på Jobbklar. Beroende på utfallet av kartläggningen kan det därefter bli en praktisk bedömning (dag 2-10) där du kan få ett kompetensintyg (med ett kompletteringsutlåtande) eller ett kompetensbevis vid full kvalifikation.

Varför är validering viktig för dig?

Genom att validera dina kunskaper och kompetenser inom lokalvård får du möjlighet att öka din synlighet på arbetsmarknaden och öka chanserna till anställning. Dessutom kan validering spara tid genom att förkorta eller anpassa eventuell framtida utbildning eller kompetensutveckling för dig. Genom att delta i valideringsprocessen bidrar du också till att säkerställa att lokalvårdsbranschen får tillgång till kvalificerad arbetskraft, vilket gynnar både dig och branschen som helhet.

Studiebesök

Om du är intresserad av att veta mer så är du välkommen att besöka Jobbklar Sverige AB på Södergatan 41 i Helsingborg för ett studiebesök helgfria torsdagar 14.00 – 15.00. Vill du komma en annan tid är du givetvis välkommen. Vi har öppet helgfria vardagar 08.00 – 17.00. Du kan även ringa oss på nummer 042-151940. Du kan även meddela ditt intresse till Arbetsförmedlingen direkt. Uppge att du vill genomgå ”Validering inom Lokalvård i Helsingborg” och välj Jobbklar, samt utbildningsid. Tänk på att ”Validering inom Lokalvård” är en tjänst som vi erbjuder via Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan ta del av tjänsten och gör en anvisning. Om/när vi får en anvisning om att du ska börja så kontaktar vi dig för en start, oftast inom 2 veckor.

Anmäl intresse