Anställning med Arbetsförmedlingens stöd Nystartsjobb, Etableringsjobb och Introduktionsjobb

Välkommen till Jobbklar!

Om du är intresserad av att lära dig mer om Nystartsjobb, Etableringsjobb och Introduktionsjobb och hur dessa stödåtgärder kan gynna dig som arbetsgivare eller arbetssökande, har du kommit rätt. Denna guide är utformad för dig som vill förstå hur dessa stöd kan vara en tillgång i ditt jobbsökande eller rekryteringsprocessen. Det är alltid Arbetsförmedlingen som beslutar om anställningsstöd, om du kan få stöd och vad det i så fall innebär. Vi på Jobbklar kan informerar dig som är inskriven hos oss om de senaste regelverken hos Arbetsförmedlingen. Läs vidare för att få insikt i hur stöd i form av Nystartsjobb, Etableringsjobb och Introduktionsjobb fungerar.

 

Nystartsjobb

Vad är Nystartsjobb?

Nystartsjobb är en åtgärd som syftar till att underlätta anställning av personer som har varit arbetslösa under en längre tid eller tillhör särskilt utsatta grupper. Om du är arbetsgivare och funderar över hur Nystartsjobb kan gynna ditt företag, är det viktigt att veta vilka kandidater som har rätt till detta stöd:

  • Du som arbetssökande kan vara berättigad till Nystartsjobb om du har varit arbetslös och anmäld som arbetssökande i 12 månader eller längre. Även vissa andra situationer kan ge dig rätt till detta stöd.

 

Fördelar för dig som söker jobb

Om du som arbetssökande har möjlighet till Nystartsjobb så kan det vara en bra väg in på arbetsmarknaden då arbetsgivaren får viss ekonomisk underlättnad för din anställning. Samtidigt ställs det krav på att arbetsgivaren följer lön som gäller i kollektivavtal och om arbetsgivaren inte har kollektivavtal så är de ändå skyldiga att ge lön och villkor som är likvärdiga med kollektivavtalet. Nystartsjobb fungerar som en vanlig anställning och du kan upparbeta ny a-kassa med Nystartsjobb. 

Fördelar för arbetsgivare

Om du är arbetsgivare och överväger att erbjuda Nystartsjobb kan du få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen i form av lönesubvention under anställningsperioden. Detta stöd varierar beroende på kandidatens tidigare arbetslöshet och kan vara ett värdefullt incitament för att anställa och ge personer chansen att komma tillbaka till arbetslivet. 

 

Etableringsjobb

Vad är Etableringsjobb?

Etableringsjobb är en åtgärd som riktar sig till individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som har varit arbetslösa under en längre tid eller tillhör specifika grupper, såsom nyanlända. Syftet med Etableringsjobb är att underlätta för dessa personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutom att vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och minst 20 år fyllda behöver du uppfylla något av nedanstående för att kunna anställas med Etableringsjobb:

Som arbetssökande kan du vara berättigad till Etableringsjobb om du exempelvis varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid under minst 24 av de senaste 27 månaderna, deltar i etableringsprogrammet, eller är nyanländ och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort.

Fördelar för dig som söker jobb

Om du har varit arbetslös under en längre tid eller tillhör en särskild kategori nyanlända kan Etableringsjobb vara en väg till arbete för dig. Genom Etableringsjobb ges du möjlighet att få anställning på heltid hos en arbetsgivare under en tidsbegränsad period. Målet är att etableringsjobb ska leda till en tillsvidareanställning. Din ersättning under denna period är pensions- och a-kassagrundande. Om du har fått en anställning i etableringsjobb får du månadslön från din arbetsgivare och statlig ersättning för arbete i etableringsjobb från Försäkringskassan. Tillsammans motsvarar lönen och ersättningen från Försäkringskassan den lägstalön som finns i branschens kollektivavtal.

Fördelar för arbetsgivare

Genom att anställa med Etableringsjobb delar du lönekostnaden med Försäkringskassan. Arbetsgivaren betalar endast en del av lönen och Försäkringskassan ersätter resterande del av personens lön. Det är också viktigt att notera att Etableringsjobb är en tidsbegränsad anställning och inte automatiskt övergår till en tillsvidareanställning då Lag om anställningsskydd (LAS) 5 § och kollektivavtalade anställningsformer inte gäller för etableringsjobb, vilket kan ge dig flexibilitet som arbetsgivare. Samtidigt ger du din nya medarbetare bra villkor som ger dem en trygghet i form av att deras ersättning är pensions- och a-kassagrundande samt att de får en lön som motsvarar kollektivavtalet.

Skillnaderna mellan Nystartsjobb och Etableringsjobb:

  • En skillnad är att anställningstiden med etableringsjobb alltid är 2 år. För Nystartsjobb kan det variera mellan 6 månader och 4 år beroende på vem du väljer att anställa.
  • Etableringsjobb är alltid på heltid, medan en anställning med Nystartsjobb också kan vara på deltid.
  • För att anställa med etableringsjobb krävs kollektivavtal, men det är inget krav för Nystartsjobb.
  • Målet med etableringsjobb är att det ska leda till fortsatt anställning utan stöd hos samma arbetsgivare.

 

Introduktionsjobb

Vad är Introduktionsjobb?

Introduktionsjobb är utformat för att stödja personer som behöver extra hjälp och anpassning för att komma in på arbetsmarknaden. Om du är arbetsgivare eller arbetssökande och intresserad av Introduktionsjobb, är det bra att förstå vilka som kan dra nytta av detta stöd:

  • Som arbetssökande kan du vara berättigad till Introduktionsjobb om du exempelvis deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, är nyanländ och deltar i etableringsprogrammet, eller har andra specifika behov.

 

Fördelar för dig som söker jobb

Om du som arbetssökande har möjlighet till Introduktionsjobb så kan det vara en bra väg tillbaka till arbetsmarknaden då arbetsgivaren får en större ekonomisk underlättnad för din anställning. Oftast anpassas arbetsuppgifterna efter dina förutsättningar och behov. Det ställs krav på att arbetsgivaren följer lön som gäller i kollektivavtal och om arbetsgivaren inte har kollektivavtal så är de ändå skyldiga att ge lön och villkor som är likvärdiga med kollektivavtalet. Introduktionsjobb ger inte rätt till ny a-kassa. 

Fördelar för arbetsgivare

För arbetsgivare kan Introduktionsjobb vara en möjlighet att erbjuda arbetssökande värdefull arbetslivserfarenhet. Du får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att täcka stora delar av lönekostnaderna under anställningsperioden. Detta stöd är utformat för att göra det lättare att anställa personer som behöver extra stöd och samtidigt erbjuda dem en meningsfull arbetsmiljö.


Kontakta oss

Vi på Jobbklar är här för att stödja både arbetsgivare och arbetssökande i att dra nytta av Nystartsjobb, Etableringsjobb och Introduktionsjobb samt eventuella andra stöd som våra inskrivna kandidater kan vara berättigade. Om du vill ha mer information eller vill diskutera hur dessa stöd kan passa dig eller ditt företag, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att guida dig genom processen och ge dig den information du behöver.

Tack för ditt intresse och engagemang i att främja sysselsättning och inkludering på arbetsmarknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig!

Denna omarbetade information riktar sig till dig som deltar hos oss på Jobbklar eller vill anställa en person som ingår i våra program och vill ha en översikt över vad Nystartsjobb, Etableringsjobb och Introduktionsjobb innebär, samt hur dessa stöd kan vara fördelaktiga både för arbetsgivare och arbetssökande. Vid ytterligare frågor eller för att diskutera hur dessa stöd kan tillämpas i din specifika situation, uppmanas kunder att kontakta Jobbklars experter för personlig vägledning.