INTEGRITETSPOLICY & POLICY FÖR DATAHANTERING

Följande policy har upprättats för Jobbklar Sverige AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis när vi matchar dig mot lediga tjänster, marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, uppfylla våra förpliktelser gentemot våra uppdragsgivare i form av Arbetsförmedlingen eller din lokala kommun och arbetsmarknadsförvaltning samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • CV och jobbhistorik
 • Utbildningsbakgrund
 • Språkkunskaper
 • Körkort
 • Eventuella anställningsstöd

Vid anställning hos oss kan vi även komma att spara mer information om dig för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig (bl.a. fullständigt personnummer, lönekontouppgifter, namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig).

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

För dig som har valt att skriva in dig i något av våra program via våra uppdragsgivare (exempelvis Arbetsförmedlingen eller din lokala arbetsmarknadsförvaltning) använder vi oss av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som vi får via våra uppdragsgivare där du har gett ditt samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får från Arbetsförmedlingen, där du har ditt samtycke och som vi behöver för att utföra den tjänst som vi är anlitade för.
 • Uppgifter som vi får från din lokala kommuns arbetsmarknadsförvaltning, där du har ditt samtycke och som vi behöver för att utföra den tjänst som vi är anlitade för.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, söker anställning via oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, i tillförlitliga system. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi kan komma att lämna ut nödvändiga uppgifter för att fullfölja vår service gentemot dig i de fall du har valt att söka jobb via oss, på uppdrag av våra uppdragsgivare (exempelvis arbetsförmedlingen eller din kommunala arbetsmarknadsförvaltning). I de fallen använder vi dina uppgifter för att:

 • Presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov
 • Presentera dig för potentiella praktikplatssamordnare
 • Erbjuda dig service i samband jobbsökarprocessen.
 • Leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan information som myndigheter begär.
 • Leva upp till våra avtal som vi har med arbetsförmedlingen eller din lokala arbetsmarknadsförvaltning (i de fall du är inskriven hos oss via dem).

Cookies

Jobbklar Sverige AB:s webbplatser använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på vår webbplats.

Vidare använder hemsidan mjukvara för spårning som tillhandahålls av Google Analytics. Mjukvaran kan komma att spara en cookie på din hårddisk för att spåra ditt engagemang och hur du använder hemsidan.

Ansvar

Jobbklar Sverige AB (org nr 556270-1630) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktväg

Har du frågor gällande dataskydd, integritet och portabilitet av din data når du oss enklast på dataskyddsombud@jobbklar.se

Du kan även kontakta oss på info@jobbklar.se eller Jobbklar Sverige AB, Södergatan 41, 252 25 Helsingborg.