Jobbprojekt – Helsingborg kommun

– Vi växer tillsammans

Jobbprojekt genom Jobbklar fungerar så att vi hjälper medborgare inom Helsingborgs stad att få jobb samtidigt som vi hjälper tillväxtföretag inom alla branscher att växa. Om ni har ett rekryteringsbehov bygger vi ett jobbprojekt med er där vi gör en komplett rekryteringslösning kostnadsfritt.

Målet med projektet är att vi ska göra en kvalitativ och skräddarsydd rekrytering för er som är långsiktigt kostnadseffektiv. Vi vill växa tillsammans med er och för att göra detta gör vi djupgående kvalitativ undersökning både med er och potentiella kandidater. Genom att genomföra SWOT analys och ett effektivt matchningsarbete minimerar vi de risker som tillkommer med en rekrytering.

Anmäl intresse